Jeg har gjennom hele livet vært sterkt knyttet til de Nordamerikanske Indianerne – spesielt da Lakotastammen.
Over de siste 40 år eller mer har jeg gjentatte ganger besøkt USA, kjørt på kryss og tvers enten med venner eller alene.
I 1998 reiste jeg over til Pine Ridge Reservatet og besøkte Oglala Lakota Sioux stammen,
for å få intervjuer til Boken: Lakota Trail on Man Afraid of His Horses.
Jeg fikk da anledning til å treffe en meget Nobel gammel dame: Etta Young Man Afraid of His Horses .
Som jeg bodde hos hver sommer de kommende årene og lærte mye om Medisin planter, Kultur og Sermonier.
Jeg ble og introdusert for Grandma Nellie – Nellie Two Bulls  sommeren 2004.
Hun adopterte meg som sin «Grandson» og gav meg navnet Brave Horse – en stor ære.
Sommeren 2005 ble organisasjonen Cante Waste Oyate bestemt opprettet av Grandma Nellie og meg,
på Afraid of Horse Ceremonial Grounds, community 4, Pine Ridge Indian reservation. S.D.

GRUNNEN TIL AT ORGANISASJONEN: Cante Waste Oyate ble opprettet var for å hjelpe de trengende  familiene i Reservatet i Pine Ridge.
Vi kjøper deres «Art & Craft» og sender penger, mat og klær i retur. 
Vi reiser på Alternativmesser – og selger ellers ved henvendelser. Alt for en god sak og på frivillig basis.
Det vi ikke har , kan vi skaffe , ta kontakt
Vennlig hilsen
Kaare Vassenden