Vilkår og betingelser:

Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra  Kaarebravhorse.com med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

 

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Pakking og levering belastes separat. Vi tar forbehold om økning i prisene fra underleverandør. Det kan bli belastet tillegg for eventuelt endringer/rettelser som kommer i etterkant av produksjonsstart. Hvis kreditt innvilges, er betaling normalt med forfall innen 14 (fjorten) dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betaling skjer kontant ved levering hvis ikke kreditt eller forskuddsbetaling er avtalt. En faktureringsavgift belastes med 95,-. Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Den Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkassoavgifter vil bli belastet kunden.

 

Personvern

Kaarebravehorse.com  behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med produksjonsoppdrag, vil kundebilder og filer lagres på våre produksjonsservere for opp til 4 (fire) uker før materialet slettes permanent, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Feil og mangler i leveransen / Klager og reklamasjon

Oppfatter kunden leveringen som mangelfull forårsaket av Kaarebravehorse.com, må man reklamere skriftlig innen 7 (syv) dager etter levering/ferdigstilt montering*. Dette gjelder også leveranser som ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt. Dersom reklamasjon leveres for sent, vil man miste muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. Kaarebravehorse.com kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. Kaarebravehorse.com sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt. Kaarebravehorse.com ansvar for feil eller mangler i leveransen eller forsinkelser utover avtalt levering (avsnitt 8) er begrenset oppad til maksimum fakturaverdien eks. mva. av oppdraget. Kaarebravehorse.com er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Kaarebravehorse.com sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen.

Angrerett for private kjøp

Når du bruker angreretten, må varen sendes tilbake innen 14 dager etter at slik melding ble gitt, se § 25. Hvis du ikke liker en vare du har kjøpt ved fjernsalg, har du med andre ord 14 dager på deg til å si fra at du ikke vil ha den likevel

Regler for avtalt retur

Varen returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Retur må avtales på forhånd med Kaarebravehorse.com som produktet ble levert fra. Kaarebravehorse.com vil håndtere forespørsel om retur innen 2 (to) virkedager. Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til Kaarebravehorse.com Returkostnad er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen.

Leveringstid

Kaarebravehorse.com vil spesifisere en forventet leveringstid for ordren . Tid for levering og frakt kommer i tillegg. Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale.

Kvittering og bekreftelse av ordre

En ordre er bindende forKaarebravehorse.com og kunden når kundens skriftlige eller muntlige bestilling er mottatt og Kaarebravehorse.com har bekreftet bestillingen.

Frakt og levering

Kaarebravehorse.com velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via budtjenester eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen. For private innkjøp, blir varene sendt i oppkrav på kundens regning. Varer betalt for på forhånd av kunden, sendes ved hjelp av «Norgespakken» (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig og ikke annet er skriftlig avtalt.

Overføring av risiko

Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av Kaarebravehorse.com, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.

Salgspant

Kaarebravehorse.com har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

 

Tvister og verneting

Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

Kaarebravehorse.com  31Mai  2024